webcounterwebsite
Контакт ВИБЕР - 070-554-183 (пишете ни). Доколку ни пишете веднаш добивате ЦЕНИ за производите.
Чаша за Кафе 165мл
Чаша за Кафе 165мл Чаша со капаче за кафе.
Чаша 165мл (хартиена).
Чашата се изработува со ваше лого од страните, штампата е водоотпорна поради користење и на зимно време.
За подготовка за целосниот производ не се наплаќа.
Количината не е ограничена но за голем број на чаши изработката е побавна.
Шифра. 700142
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Чаша за Кафе 250мл
Чаша за Кафе 250мл Чаша со капаче за кафе.
Чаша 250мл (хартиена).
Чашата се изработува со ваше лого од страните, штампата е водоотпорна поради користење и на зимно време.
За подготовка за целосниот производ не се наплаќа.
Количината не е ограничена но за голем број на чаши изработката е побавна.
Шифра. 700191
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Чаша за сок 250мл
Чаша за сок 250мл Чаша со капаче за сок.
Чаша 250мл (хартиена).
Чашата се изработува со ваше лого од страните, штампата е водоотпорна поради користење и на зимно време.
За подготовка за целосниот производ не се наплаќа.
Количината не е ограничена но за голем број на чаши изработката е побавна.
Шифра. 700113
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Чаша за сок 250мл
Чаша за сок 250мл Чаша за сок.
Чаша 250мл (хартиена).
Чашата се изработува со ваше лого од страните, штампата е водоотпорна поради користење и на зимно време.
За подготовка за целосниот производ не се наплаќа.
Количината не е ограничена но за голем број на чаши изработката е побавна.
Шифра. 700188
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Чаша за сок 330мл
Чаша за сок 330мл Чаша со капаче за сок.
Чаша 330мл (хартиена).
Чашата се изработува со ваше лого од страните, штампата е водоотпорна поради користење и на зимно време.
За подготовка за целосниот производ не се наплаќа.
Количината не е ограничена но за голем број на чаши изработката е побавна.
Шифра. 700143
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Чаша за сок 330мл
Чаша за сок 330мл Чаша за сок.
Чаша 330мл (хартиена).
Чашата се изработува со ваше лого од страните, штампата е водоотпорна поради користење и на зимно време.
За подготовка за целосниот производ не се наплаќа.
Количината не е ограничена но за голем број на чаши изработката е побавна.
Шифра. 700214
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Чаша 500мл
Чаша 500мл Чаша.
Чаша 500мл (хартиена).
Чашата се изработува со ваше лого од страните, штампата е водоотпорна поради користење и на зимно време.
За подготовка за целосниот производ не се наплаќа.
Количината не е ограничена но за голем број на чаши изработката е побавна.
Шифра. 700144
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Чаша за чај, млеко, кафе, вода и др.
Чаша за чај, млеко, кафе, вода и др. Чаша за чај, млеко, кафе, вода и др.
Чаша бела.
Чашата се изработува со ваше лого.
За подготовка за целосниот производ не се наплаќа.
Количината не е ограничена но за голем број на чаши изработката е побавна.
Шифра. 200101
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Салфетка со Лого
Салфетка со Лого Салфетка со Лого (еднострано)
Димензија на коцката 15 х 15 самтима
Димензија на целата салфетка отворена 30 х 30 самтима
Димензијата може да иде помала само а не поголема, тоа цената не ја менува.
Салфетката е двослојна и е на Perfex.
Бојата на салфетката е бела заради боите да излезат убави и точни. Се вметнува секакво лого без разлика на бои искача исто како што ви е сликата на логото.
Цената е за една салфетка, а количината не е ограничена никако, но предупредување за голем број на салфетки се изработуваат повеќе денови.
Шифра. 700153Г
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Салфетка со Лого
Салфетка со Лого Салфетка со Лого (двострано)
Димензија на коцката 15 х 15 самтима
Димензија на целата салфетка отворена 30 х 30 самтима
Димензијата може да иде помала само а не поголема, тоа цената не ја менува.
Салфетката е двослојна и е на Perfex.
Бојата на салфетката е бела заради боите да излезат убави и точни. Се вметнува секакво лого без разлика на бои искача исто како што ви е сликата на логото.
Цената е за една салфетка, а количината не е ограничена никако, но предупредување за голем број на салфетки се изработуваат повеќе денови.
Шифра. 700165Г
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Подметач за Чаша
Подметач за Чаша Подметач за Чаша Хартиен (едностран)
Димензија на подметачот 11 самтима
Бојата во целос е бела а вашето лого може да ги има сите бои и да биде исто како што ви е логото.
Вашето лого може да биде прекрасно прикажано при состаноци.
Цената е за еден подметач, а количината не е ограничена никако, но предупредување за голем број на подметачи се изработуваат повеќе денови.
Шифра. 700190Г
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Гравирање на Лесонит
Гравирање на Лесонит Гравирање на Лесонит.
Димензија 21 х 16 самтима,
Дебелина 3 милиметри.
Може да се гравира вашето лого.
Се гравира на црна подлога а потоа се лакира за заштита од прашина и за да се закачи има врвка црна.
(добра варијанта за подарок)
Шифра. 700201
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Гравирање на Лесонит
Гравирање на Лесонит Гравирање на Лесонит.
Димензија 21 х 29 самтима,
Дебелина 3 милиметри.
Може да се гравира вашето лого.
Се гравира на црна подлога а потоа се лакира за заштита од прашина и за да се закачи има врвка црна.
(добра варијанта за подарок)
Шифра. 700202
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Гравирање Работно Време
Гравирање Работно Време Гравирање на Работно време на лесонит.
Димензија 21 х 29 самтима
Дебелина 3 милиметри
Се закачува со конец што има вакум гумичка, се гравира на црна подлога а потоа се лакира за заштита од прашина.
Шифра. 700202
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Слика на Камен
Слика на Камен Слика на Камен
Димензија 14 х 19 самтима,
Ваша слика омилена или вашето лого може да се пренесе на каменот, каменот има постоље.
(добра варијанта за подарок)
Шифра. 200110
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Слика на Камен
Слика на Камен Слика на Камен
Димензија 18 х 28 самтима,
Ваша слика омилена или вашето лого може да се пренесе на каменот, каменот има постоље.
(добра варијанта за подарок)
Шифра. 200111
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020
Плико со отвор лево-десно
Плико со отвор лево-десно Правоаголно Плико 11 самтима на 22 самтима со отвор.
Плико со отвор лево или десно, зависно од тоа кое на вас ви треба, се штампа вашето лого и инфо за вашата фирма.
Димензија на пликото е високо 11 самтима а широко е 22 самтима.
Цената е за едно плико со штампање, а количината не е ограничена никако, но предупредување за голем број на пликоа се изработуваат повеќе денови.
Шифра. 700215Г
Цена.
прашајте на вибер добивате веднаш одговор.
Tuesday, March 03, 2020